Opleiding Ambtelijk secretaris cliëntenraad

Tagpulse

Met de komst van de cliëntenraad in de zorg waarbij in de wet is vastgelegd dat het adviesrecht van een cliëntenraad ook daadwerkelijk zwaarwegend zal moeten worden meegenomen. In de besluitvorming binnen een zorginstelling is de inrichting en het functioneren van deze cliëntenraad dus enorm belangrijk. De rol van de Ambtelijk secretaris binnen de cliëntenraad is medebepalend voor het functioneren van dit orgaan. Extra kennis en de Leergang ambtelijk secretaris kunnenhier een positieve bijdrage aan leveren en wordt in veel gevallen ook opgevolgd. Het NCZ heeft als netwerkorganisatie voor alle cliëntenraden in de zorg hier een speciale leergang voor beschikbaar.

De inhoud van de training

De inhoud van deze leergang is divers en is opgedeeld in drie verschillende dagdelen waardoor de theorie ook direct goed kan landen in de praktijk. In het eerste dagdeel zal er aandacht zijn voor de indeling van de cliëntenraad als ook de verschillende rollen die hierbij aanwezig zijn. Belangrijk is de wijze hoe je als ambtelijk secretaris je positie inneemt en hoe je met de andere communiceert. Om dagdeel twee zal er aandacht zijn voor de groepsprocessen binnen de cliëntenraad en de wijze van communiceren. In dagdeel drie zal vooral gericht zijn op het beleid van de clientenraad. Hoe beoordeel je beleid en hoe ontwikkel je een eigen visie binnen een jaarplan of werkplan.

De praktijk

Natuurlijk heeft u na het volgen van deze leergang bij het NCZ de kennis om beter te kunnen functioneren als ook de wet zelf scherper gemaakt. Wellicht heeft de training stof tot nadenken geboden en kun je het theoretische verhaal nu gaan toepassen in de praktijk. De praktische checklist die u heeft ontvangen kan een start zijn voor het aanscherpen of opstellen van een jaarplan of beoordeling van het huidige beleid. Natuurlijk zal de training op verschillende onderdelen wellicht extra aandacht nodig hebben en hier kunt u zich dan ook individueel op richten maar toch zal deze leergang vooral gericht zijn op het uiteindelijk beter functioneren als Ambtelijk secretaris binnen de clientenraad.