Remedial Teaching Rotterdam

Tagpulse

Remedial teaching in Rotterdam is speciale begeleiding voor kinderen die moeite hebben met leren of om goed mee te komen in het onderwijs. Remedial teaching Rotterdam is ervoor bedoeld om kinderen beter te laten presteren op school door hen te helpen met vakken als rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Ook voor de oudere kinderen die op de middelbare school zitten kunnen we op maat onze diensten aanbieden.

We maken bij onze remedial teaching te Rotterdam gebruik van erkende remediërende technieken. Naast hulp bij specifieke vakken kunnen we ook de algemene taakaanpak verbeteren. Er kan gekeken worden naar het functioneren van het geheugen, de intelligentie en dat soort dingen meer. Als kinderen moeite hebben met het structureren van het schoolwerk kan men bijvoorbeeld een remedial teacher inzetten. We willen ervoor zorgen dat een kind uiteindelijk zelfstandig aan de slag kan gaan. Dat kan men behalen met de remedial teaching in Rotterdam van onze begeleiders

Traject doorlopen met een remedial teacher

Om tot een goed eindresultaat te komen met remedial teaching in Rotterdam kan men een remedial teacher inschakelen. Deze begeleider zal het traject doorlopen met jouw kind en deze stap voor stap helpen met het ontwikkelen van eigenschappen die van nut zijn in het onderwijs. Zo leren we kinderen om zelfstandig hun huiswerk te maken terwijl ze dit voor zichzelf gestructureerd inplannen. Ze worden bekend met aanpakstrategieën die een teacher hen aandraagt. Verder kan men de volgende stappen verwachten om met remedial teaching Rotterdam een blijvend effect teweeg te brengen. Het begint bij het intakegesprek, vervolgens wordt er een onderzoek gedaan naar de sterke en zwakke kanten van het kind, dan wordt een handelingsplan bedacht en uiteindelijk wordt er begeleiding gegeven. De laatste stappen betreffen de evaluatie en het aanpassen of voortzetten van de begeleiding van een teacher. Zo kan men met remedial teaching te Rotterdam grote vorderingen maken.

Spreek ons en krijg advies

Indien u remedial teaching in Rotterdam wenst voor uw kind kunt u ons daarover spreken en een passend adviesgesprek aangaan. Daarin wordt u alles uitgelegd over wat u kunt verwachten als u een dienst bij ons aanvraagt. Zo weet u precies wat u kunt verwachten van een remedial teacher.

http://deonderwijspraktijkvandewijk.nl/